måndag 4 maj 2009

Den fria viljan och Benjamin Libets experiment

Tor Nørrretranders bok "Märk världen - en bok om vetenskap och intuition", har ett mycket intressant kapitel om Benjamin Libets berömda experiment, som tycktes visa att hjärnan lurar oss att tro att vi har en fri vilja. När en försöksperson uppmanas böja ett finger när han får lust, så kan man se en "beredskapspotential" i hjärnan en halv sekund innan han gör det. Medvetandet om beslutet kommer först 0,2 sekunder före handlingen, vilket i och för sig innebär att man har en chans att ångra sig. Men själva beslutet tycks fattas av hjärnan och inte av medvetandet!

En annan märklig sak Libet fann var att vi upplever, att det medvetna beslutet togs en halv sekund tidigare än det faktiskt gjordes. Hjärnan behöver en halv sekund för att bearbeta sinnesintryck innan de skickas upp till medvetandet, men flyttar tillbaks upplevelsen den halva sekunden!

Dessa experiment har upprepats av andra och är mycket svåra att förklara bort, även om (mindre lyckade) försök har gjorts bl.a. av John Eccles.

Den fria viljan tycks alltså inte vara riktigt så fri som vi intuitivt tror. Men det finns en aspekt på dessa försök, som inte tas upp i "Märk världen". Libets experiment handlar om vad som händer det ögonblick när försökspersonen beslutar sig för att agera - inte om det grundläggande beslutet som är bakgrunden till experimentet. Om försökspersonen över huvud taget inte hade böjt fingret så hade den fria viljan bevisats vara en illusion. Nu blev resultatet snarare en nyansering av hur den fria viljan fungerar konkret.

2 kommentarer:

  1. Jag kanske är korkad men jag förstår inte vad detta har med den fria viljan att göra? Man är ju enligt experimentet fri att böja fingret när man vill, spelar det då någon roll när beslutet tas och var?

    SvaraRadera
  2. Att ha en fri vilja förutsätter väl att våra handlingar kan bestämmas av medvetna beslut?

    Om Libet har rätt så skulle man kunna argumentera för att medvetna beslut är illusioner eller "epifenomen", och att de verkliga "besluten" tas i omedvetna neurologiska processer.

    Det finns vetenskapsmän som rätt nyligen har försökt visa samma sak i liknande experiment. Men jag tycker som du att de är inte är speciellt relevanta för frågan om vi har en fri vilja. Situationerna som testas är konstlade, minst sagt.

    SvaraRadera