tisdag 11 januari 2011

Michel Foucault och makten

Förlaget Tankekraft har börjat ge Michel Foucaults föreläsningsserie åren 1970 - 84 vid Collège de France. Första boken, som ges ut under titeln "Samhället måste försvaras" innehåller föreläsningarna från 1975 - 1976, handlar om ett central tema hos Foucault: vad är makt, och vilka uttryck tar den sig i dagens samhälle?

Foucault tycks ha haft ambitionen att utforma en till marxismen alternativ teori om maktens natur. Han prövade flera idéer, som den om "disciplinering" av individer, och den om den s.k. biopolitiken. Men någon slutlig teori kom han aldrig fram till. Den marxistiska uppfattningen om den ekonomiska makten som grund för den politiska, militära o.s.v. står sig än!

Det som gör den här boken läsvärd är inte Foucaults teoretiska hugskott, utan hans noggranna idéhistoriska beskrivningar av de ideologier som utformades av kungamakten, adeln och borgerskapet för att legitimera sin politiska makt.

Foucault har en intressant kritik av den gängse synen på Hobbes och dennes tes om "allas krig mot alla". Det handlade inte om krig i egentlig mening, enligt Foucault. För Hobbes var människorna i stort sett jämlika i naturtillståndet. Det var osäkerheten om styrkeförhållandena som ledde till överenskommelsen om den suveräne härskarens makt.

Istället för Clausewitz berömda tes om att kriget är politikens fortsättning med andra medel, provar Foucault att vända på det: "politiken är krigets fortsättning med andra medel". De som krigar är då inte individer utan "raser" i betydelsen folkgrupper. Den här uppfattningen, "diskursen", ledde så småningom fram till uppfattningen om klasskampen som drivkraft i historien. Underförstått att den marxistiska teorin är en "diskurs" bland alla andra....

Visserligen är detta den första bok jag läst av Foucault, men ändå är jag redan förvånad över hur han kan ha fått ett sådant gott rykte som filosof. På det området tycks han bara vara en sådan där relativist, som det finns tretton på dussinet av. Diskursbegreppet är t.ex. underlägset det marxistiska ideologibegreppet.

2 kommentarer:

  1. Det är nog inom vissa specifika kretsar som Foucault har "gott rykte som filosof" (och jag tillhör inte själv dessa kretsar). För min del tycker jag att hans minst ointressanta bok är "The Birth of Biopolitics", som utgörs av sagda föreläsningar under 1979 (tror jag). Hoppas den kommer på svenska.

    SvaraRadera
  2. Nej, det är sant - Foucault tillhörde de "kontinentala filosoferna". Hans doktorsavhandling blev ju t.o.m. underkänd i Uppsala på femtitalet. Förmodligen förstod de analytiska filosoferna honom helt enkelt inte. Vilket väl inte är så mycket att säga om, men ändå en smula pinsamt för Sverige...

    Det är kul att du börjat blogga igen! Jag har undrat varför din förra blogg bara plötsligt försvann.

    SvaraRadera