tisdag 19 mars 2019

Marcuses kritik av sovjetmarxismen

Herbert Marcuses "Sovjet Marxism. A Critical Analysis" finns att ladda ner från www.ForgottenBooks.com, men finns också att köpa i en tryckt faximilupplaga.

Ger den här boken något nytt jämfört med "One-Dimensional Man", som mitt förra inlägg handlade om? Nja, Marcuses huvudtankar känns igen. Målet borde vara "frihetens rike" (Marx). Den ekonomiska tillväxten och industrialismen tillhandahåller inte automatiskt en sådan, varken i Väst-kapitalismen eller i Öst-socialismen.

Delvis upprepar Marcuse en gammal känd kritik av "sovjetmarxismen". Den är dogmatisk och testuggande, men innehållet  ansluter sig enligt Marcuse till den ursprungliga marxismen. Det som han är kritisk mot, förklarar han samtidigt utifrån de materiella förutsättningarna  i Sovjet. Den starka betoningen på arbetets värde i Sovjet är ett exempel. Men, resonerar Marcuse, kanske kan systemet i framtiden  förändras i och med det ökade välståndet,  så att det nödvändiga arbetet, slitet, kan minimeras. Och att nästan all tid kan ägnas kultur och vetenskap i stället...? Säker var han inte och vi vet ju hur det gick! Övergången till kapitalism förutsåg Marcuse inte, men det var han ju inte ensam om.

En annan intressant förklarande faktor som Marcuse lägger stor vikt vid är att den uteblivna revolutionen i Väst påverkade ideologiutvecklingen i Sovjet, trots all retorik där som försökte upprätthålla hoppet.

Boken kom ut redan 1958, så det är inte konstigt att han inte nämner den kinesiska marxismen. Maos kritik i början av 60-talet av "sovjetmarxismen" har vissa likheter med Marcuses kritik. Ett utmärkande kännetecken för  "moderna revisionismen" liksom den gamla var enligt Mao att slutmålet försvann ur sikte i Sovjet. Rörelsen, den "mogna socialismen", var allt.

Den här rätt teoretiska boken kan med fördel läsas parallellt med Anders Carlsson nya bok om Sovjets historia, "Resa in i det okända.Oktoberrevolutionen och den sovjetiska erfarenheten"