tisdag 7 juli 2009

Big Bang, rum och tid

"On Space and Time", publicerad av Cambridge Press, innehåller ett antal intressanta uppsatser med spekulationer bland annat om vad som hände den första bråkdelen av en sekund efter Big Bang. Problemet är ju som bekant att de två etablerade teorierna inom fysiken krockar vid den tidpunkten (liksom vid mitten av svarta hål). Den mörka energin som upptäckts rätt nyligen är också ett mysterium. (Det måste sägas att ett par av uppsatserna är mycket svåra att begripa utan omfattande matematiska kunskaper.)

Det finns många teorier om "kvantgravitationen", som man hoppas förenar gravitation och relativitetsteori, men författarna erkänner att strängt taget vet vi ingenting och det finns inga bra belägg för någon av teorierna. Det gäller inflationskosmologin, som närmast är etablerad, och strängteorin.

Big Bang, själva "skapelseögonblicket", vet vi inget om, vilket får en att undra över alla tvärsäkra uttalanden tidigare om att "rummet och tiden skapades då, och det fanns ingen tid före". Roger Penrose lägger fram sin teori i boken, om sin cykliska kosmologi, som förstås inte innehåller någon skapelse av tiden. Slutet på ett universum betyder början på ett nytt, inte genom en "Big Crunch", utan genom att all materia omvandlas till tidlösa partiklar, som fotoner, som inte kan ha någon klocka i sig.

Ett par av artiklarna handlar om "icke-kommutativ" geometri, som skulle kunna vara en "geometri" utan punkter strax efter Big Bang. Och som skulle kunna bidra till att lösa motsättningen mellan kvantmekanik och allmän relativitetsteori. Detta är förstås filosofiskt intressant, eftersom det berör även metafysiska frågor om rum och tid.

De lättaste artiklarna är faktiskt de två skrivna av teologer, med förflutet inom fysik. Artikeln av John Polkinghorne om tidens natur ska jag kommentera senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar