tisdag 11 augusti 2009

Descartes och turingmaskinen

Descartes ansåg som bekant att människan är en intim förening av kropp och själ, att själen är skild från kroppen och att den kan lämna kroppen vid döden. Men bortsett från existensen av Gud och det mänskliga förnuftet, hade han en helt igenom mekanistisk världssyn. Kropparna hos människorna liksom djuren är maskiner, vars beteende kan förklaras helt mekaniskt.

I femte delen av Descartes "Avhandling om metoden" finns ett par argument för hans åsikt att människans förnuft inte kan förklaras fysiskt, d.v.s. mekaniskt. De här argumenten är tänkvärda fortfarande, tycker jag. Och påminner om diskussioner som förs idag om artificiell intelligens.

Ett argument är att det är omöjligt att bygga en maskin som kan tala lika bra som den dummaste människa. Man kan tänka sig att "en maskin är så inrättad, att den framsäger ord" men "man kan inte tänka sig att den förbinder orden på olika sätt för att ge svar på den förnuftiga meningen av allt som yttras i dess närhet". Orsaken är att maskinerna inte handlar "av insikt utan uteslutande på grund av sina organs anordning". Med andra ord, maskiner kommer aldrig att kunna förstå vad de "säger". Men varför, kan man undra.

Descartes motiverar argumentet med ett annat, att "förnuftet är ett universalverktyg, som kan tjänstgöra i alla möjliga situationer" medan maskinen behöver "en speciell anordning för varje särskild handling". Och därför vore det "i praktiken" omöjligt att en maskin skulle kunna ha så många olika delar för att "låta den handla i alla livets situationer på samma sätt som vårt förnuft låter oss handla".

Det här praktiska argumentet måste väl sägas ha mist det mesta av sin kraft när Alan Turing lade fram principerna för den programmerbara datorn, den "universella turingmaskinen". En sådan kan ju i princip utföra alla tänkbara beräkningar, som kan beskrivas med en algoritm, en entydig steg-för-steg beskrivning av uppgiften. Turing menade att denna maskin skulle kunna avlasta massor med människor från de tråkiga rutinuppgifter de utförde.

Men det är väl högst tveksamt om en turingmaskin i en robot ändå skulle kunna ersätta Descartes "förnuft". T.ex. går kreativitet knappast att fånga i en steg-för-steg instruktion. Hade en turingmaskin någonsin kunnat komma på principen för den universella turingmaskinen? Men åsikterna går isär bland filosoferna idag.

1 kommentar:

  1. Det är spännande med turingmaskiner. Vissa väntar på den tekonologiska singulariteten, det är när de artificiella intelligenserna blir smartare än människan så att den kan hitta på egna förbättringar på hur den ska fungera. Det skulle förändra världen snabbt och AI-systemen skulle kunna bli gudar på relativt kort tid. Spännande. Det är iofs inget jag tror på.

    SvaraRadera