onsdag 19 augusti 2009

Emergens och determinism

Det finns olika sätt att se på vad emergens är för något. Ett sätt är att kvalitativt nya företeelser uppstår helt oförklarligt. Det är så Karl Popper tycks se på medvetandets uppkomst hos biologiska varelser.

Det sätt som jag föredrar att se på emergens är det dialektiska synsättet hos Hegel och Marx, där den nya egenskapens uppkomst kan förstås genom att undersöka vad som sker hos "det gamla". Detta låter ju väldigt abstrakt, men i varje särskilt fall måste man kunna ge en konkret beskrivning av vad som händer.

Man kan grovt dela upp världen i olika nivåer, vilka beskrivs av fysik, kemi, biologi, sociologi och psykologi. Dessa nivåer beskriver kvalitativt olika egenskaper hos verkligheten, och nivåerna lyder under olika specifika lagar.

Det "stoff" som världen, dvs alla nivåerna, består av, beskrivs på den fysikaliska nivån. Det finns ingen annan "materia" än atomer och fält. Men de fysikaliska lagarna som beskriver detta stoff beskriver inte beteendet på alla nivåer. Det skulle de göra om dessa lagar vore deterministiska. Men eftersom de inte är deterministiska finns det utrymme för nya lagbundenheter på högre nivåer, som kan återverka på beteendet på fysikens nivå utan att detta för den skull skulle strida mot de fysikaliska lagarna.

Det har länge funnits en dröm inom fysiken om en "final theory", som skulle innebära att allt i princip skulle kunna reduceras till fysik - i princip. I praktiken erkänner man att det är omöjligt av beräkningstekniska skäl, utom i några enkla fall. Idén kan nog betraktas som en from förhoppning, i dag i varje fall. Multiversumteorierna är ett uttryck för detta.

Uttrycket "causal closure" innebär i medvetandefilosofin att man för att förklara vad det än vara må, så behöver man aldrig gå utanför den fysiska nivån. Om det vore så, så skulle t.ex. Darwins tal om utveckling och arters uppkomst vara obegriplig. Men begrepp som anpassning och funktion är nödvändiga om vi ska ha en chans att förstå medvetandets uppkomst.

6 kommentarer:

 1. Popper och Gould verkar ge uttryck för stark emergens, alltså att den nya egenskapen inte kan förklaras utifrån delarna. Det du uttycker nu verkar till en början vara en svag form av emergens.

  Men om det finns biologiska lagar t.ex så borde väl detta vara något som är oförklarligt i den fysiska nivån? Så du kanske tror på en stark form av emergens ändå?

  Om det finns biologiska lagar som nyttjar den fysiska indeterminismen så har man exakt det Popper beskriver, han menar att det finns kausalitet nedåt som ändrar på de kvantmekaniska sannolikheterna.

  Så jag undrar om inte du ligger rätt nära Poppers tankar ändå, men det får du gärna förtydliga.

  Du gav ett exempel med Lehmann Brothers, men tänk också på ett deterministiskt system där vi simulerar ekonomin. Naturligtvis kan det också då uppstå krascher som många skulle beteckna som nedåtkausalitet.

  Så frågan är vad som menas när du säger att det finns påverkan nedåt? I min mening finns det ingen nedåtkausalitet i en deterministisk simulering, och när jag inser det så räcker det inte att jag betraktar världen och märker att det ser ut som att det finns nedåtkausalitet.

  Jag behöver bättre filosofiska/vetenskapliga argument och det har jag vad gäller medvetandet, men jag har det inte vad gäller t.ex biologi och ekonomi.

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 3. Om man betraktar beståndsdelarna hos en bakterie, så är det molekyler som i sin tur består av atomer. Varför uppträder denna samling atomer som en enhet, som strävar efter att bevara sig själv och till och med föröka sig och föra vidare sina arvsanlag?

  Jag kan tänka mig två svar: 1) fysikens lagar är oerhört mer komplicerade än vi tror idag 2) det finns helt nya lagar på den biologiska "nivån", vilka inte kan reduceras till fysik, men vilket inte behöver betyda att de fysikaliska lagarna skulle vara satta ur spel.

  Med andra ord, "nedåtkausaliteten" är förenlig med "causal closure" på den fysiska nivån (om vi accepterar en viss indeterminism).

  SvaraRadera
 4. Den här roboten är häftig:

  http://www.youtube.com/watch?v=cHJJQ0zNNOM

  Jag förstår att denna robot har en fantastisk konstruktion och kod och jag har svårt att förstå hur helheten funkar, men jag antar att det är meningslöst att använda begrepp som maskinlagar, emergens eller nedåtkausalitet för att förklara robotens funktion.

  Biologiska organismer funkar förstås inte som elektroniska robotar så jag kan inte utesluta biologisk emergens, men roboten tycker jag visar att avancerad funktionalitet kan finnas utan stark emergens.

  SvaraRadera
 5. Jag ändrar mig om emergensen när två såna där skaffar en barnrobot med varandra :-)

  SvaraRadera
 6. Min intuition kring detta är att det inte finns några oöverstigliga tekniska problem att bygga robotar som får barn med varandra, men rent praktiskt är det förstås sjukt svårt så det lär dröja innan någon lyckas bygga sådana robotar.

  SvaraRadera