onsdag 3 februari 2010

DeLanda om förhållandet möjlighet - verklighet

Modal logik handlar om begreppen möjlighet, nödvändighet och verklighet. DeLanda har intressanta synpunkter på detta i boken "Intensive Science and Virtual Philosophy", som jag återkommer till. Men i väntan på detta, ett citat som också är riktat mot den populära teorin om parallella världar:

"The alternative offered by Deleuze is to avoid taking as given fully formed individuals, or what amounts to the same thing, to always account for the genesis of individuals via a specific individuation process, such as the developmental process which turns an embryo into an organism. This emphasis on the objective production of the spatio-temporal structure and boundaries of individuals stands in stark contrast with the complete lack of process mediating between the possible and the real in orthodox modal thinking. The category of the possible assumes a set of predefined froms which retain their identity despite their non-existence, and which already resemble the forms they will adopt once they become realized. In other words, unlike the individuation process linking virtual multiplicities and actual structures, realizing a possibility does not add anything to the pre-existing form but mere reality."

Begreppet "virtual multiplicity" ingår i Deleuzes filosofi. Det skulle föra för långt att här försöka förklara det, men det som är spännande är att vad Deleuze och DeLanda försöker göra - utan att säga det eller ens vara medvetna om det - är att utveckla en materialistisk dialektik! Alltså en teori om materians självutveckling till skillnad från Hegels teori om begreppens självutveckling. Jag får alltså ta tillbaka det jag skrivit tidigare om att ingen tagit på sig detta jobb...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar