måndag 11 april 2011

Kärnkraft och vetenskap

En artikel i AB, "Strålande lögner" om Tjernobyl, av John Vidal, illustrerar hur svårt det är för en lekman att bedöma vad som är vetenskapligt eller inte, när det står stora politiska och ekonomiska intressen på spel.

Den engelske miljöaktivisten George Monbiot har bytt sida efter Fukushima-olyckan och är numera för kärnkraft. Han har attackerat kärnkraftsmotståndarnas uppfattning om skadorna efter Tjernobyl. De baserar sig nämligen inte på vetenskapligt granskade artiklar i de vetenskapliga tidskrifterna.

Men är verkligen det enda man ska utgå ifrån när man tar ställning, om detta krav på "peer review" är uppfyllt? Kan man förkasta Vidals uppgifter som "anekdotiska bevis"?

Hur ska man bedöma följande som är den värsta dödssifferbedömningen: "I slutet av 2006 lade Aleksej Jablokov och två av hans kollegor fram en studie där de globalt studerat sänkta födslotal och ökningen av cancerfall som följd av katastrofen. De publicerade sina resultat i New Yorks vetenskapsakademis årsbok och uppskattade med stöd av siffrorna att 985 000 människor hade dött fram till 2006 och att miljön förstörts. Deras slutsatser möttes med närmast total tystnad av världshälsoorganisationen och industrin."

FN:s strålningsvetenskapliga kommitté har den lägsta siffran: (57 direkt döda och 4 000 förväntade cancerfall).

"Vem kan man lita på när bedömningarna skiljer sig så våldsamt? Ska vi lita på empiriska bevis från läkare, eller på regeringarna och industrin uppbackade av sina pr-byråer?"

4 kommentarer:

 1. Väl uppbackade fakta är tyngre än mindre väl uppbackade. Det finns en massa upprörande observationer, men vad händer när man sätter siffror på dem och listar tänkbara orsaker? Jag tycker det är bra att Monbiot lyfte fram den här frågan eftersom den ändå kommer att lyftas fram från något håll. Och då verkar det mer sympatiskt om det kommer från någon som man vet (hoppas jag i alla fall) inte har några band till kärnkraftsindustrin eller dess politiker.

  SvaraRadera
 2. Visst, Monbiot bör tas på allvar av hans vetenskapliga rådgivare och inte bara viftas bort. Men ytterst är det vi lekmän (inklusive politikerna) som måste bedöma vilken ståndpunkt vi måste ta.

  Denna lekmannabedömning kan knappast inskränka sig till dödssiffror i "peer reviewade" tidskrifter som Science. Det ironiska är ju att Monbiot själv, som sågar allt som inte är "peer reviewat", omprövat sin kärnkraftskritiska hållning utifrån tidningsuppgifter om antal döda i Fukushima.

  För Monbiot tycks också devisen "man måste välja det minst onda av två onda ting" ha spökat. Kolkraft eller kärnkraft är de realistiska alternativen.

  Den där hemska devisen gäller ju tyvärr ibland, i tvångssituationer. Men man får inte glömma att huvudalternativet man ska jobba för är att de goda alternativen blir möjliga att välja.

  Blir det inte svårare att "bekämpa" klimatskeptikerna utifrån sådana här resonemang? Kanske.

  En skillnad mellan kärnkraftsfrågan och klimatfrågan är att man inte behöver sätta sig in i komplicerade vetenskapliga modeller för att konstatera att den härdsmälta som inte borde ha inträffat, faktiskt gjorde det i Fukushima.

  SvaraRadera
 3. "tas på allvar av hans vetenskapliga motståndare" skulle det vara.

  SvaraRadera
 4. Enligt <a href="http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12867097.ab>AB</a> har Japan uppgraderat Fukushima till en sjua, den högsta i skalan, samma som Tjernobyl.

  SvaraRadera