tisdag 27 januari 2009

Är alla människor zombies?

Man kan tycka att solipsismen är en orimlig uppfattning - det är väl uppenbart att Jag inte är ensam i världen. Men det finns en filosofisk uppfattning, som är ännu mera orimlig, och som säger att det enda som finns, är det som fysiken beskriver, och att min upplevelse av världen är en illusion. Det som händer i hjärnan i nervcellerna och signalerna mellan dem förklarar helt och hållet alla mentala fenomen som sinnesförnimmelser, tankar, känslor och minnen.

Det går att föreställa sig att evolutionen skulle ha frambringat robotar som beter sig precis som människor utan att ha något medvetande. Men jag är mer säker på att jag har mentala upplevelser än att yttervärlden existerar. Och jag förstår inte de materialistiska filosofer som kan förneka existensen av sitt subjektiva medvetande.

Descartes har inte varit speciellt inne bland filosofer på senare tid. Men jag håller med honom om att dualismen är en rimlig världsuppfattning. Det är ett mysterium hur det materiella ger upphov till det mentala, och hur det mentala kan påverka det materiella. Men att det förhåller sig så, det är svårt att förklara bort.

Det var intressant att se Göran Häggs intervju med fysikprofessorn Ulf Danielsson i sin "Nyfiken på..."-serie i TV-kanalen Axess. Jag tror att Hägg var förvånad över att Danielsson inte förnekade medvetandets existens, utan såg det som ett mycket svårt problem, som han antydde möjligen skulle kunna förklaras någon gång. Men det kanske är vanligare bland filosofer och humanister att dra extrema slutsatser från naturvetenskapen.

Ulf Danielsson förkastade inte ens viljans frihet i motsats till Hägg, som argumenterade på liknande vis som filosofen Lars Bergström (se inlägget Argument för handlingsfrihet). Den kvantmekaniska slumpen ger ett utrymme åt en fri vilja enligt Danielsson. (Men fri vilja består förstås inte av slumpmässighet.)

Dualismen mellan fysiskt och mentalt är svår att svälja för många, för vore det inte enklare med bara en "substans" än med två? Hägg tycktes motivera sitt stöd för biskop Berkeley idealistiska filosofi, som förnekar materiens existens, med detta lathetsargument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar