tisdag 17 mars 2009

Är röda rosor röda? Del 2

Skillnaden mellan primära och sekundära egenskaper är djupt rotad hos i varje fall dem som har någon kunskap om naturvetenskap. Därför är det en chockerande tanke att den röda färgen som man förnimmer, och den röda färgen hos rosen utanför en, skulle vara kvalitativt densamma. Jag har mycket svårt att föreställa mig hur det skulle kunna vara så, utan att göra det fysiska till något mentalt.

Goethe fuskade vid sidan om romanskrivandet även i naturvetenskaperna, och presenterade en alternativ "Färglära" som var "fenomenologisk" och "kvalitativ" i motsats till Newtons analytiska. Det är möjligt att Goethe ansåg att röda rosor är röda...Wittgenstein ska ha varit inspirerad av Goethe. Något att undersöka!

Bertrand Russell avfärdar i "Västerlandets filosofi" distinktionen mellan primära och sekundära egenskaper. Den är gammalmodig enligt honom. Möjligen sammanhänger detta med den "neutrala monism" han ibland pläderade för, som gick ut på att materiella och mentala fenomen är av samma natur. I "Västerlandets filosofi" menar han att det gemensamma är att båda typerna av fenomen är "skeenden".

2 kommentarer:

  1. Du, om ni tror att röda rosor är röda så bör ni checka in http://rosor.dk - där har man röda rosor!

    SvaraRadera
  2. Frågan är om man kan ta filosofiska invändningar på allvar första april...

    SvaraRadera