tisdag 10 mars 2009

Den logiska determinismen

Jag berörde den logiska determinismen i mitt första inlägg från 13 januari 2009. Lars Bergström skriver nämligen i sin bok "Döden, livet och verkligheten", att ett argument mot viljans frihet är att påståenden om det som händer i morgon är sant respektive falsk redan idag, och därmed oundvikligt. Det här är ett argument som redan Aristoteles diskuterade i sin "De interpretatione", och som den kloke karl han var, tog avstånd ifrån.

Det exempel Aristoteles använde varatt antingen är satsen "Det blir ett sjöslag imorgon" eller "Det blir inte ett sjöslag imorgon" sann, vilket är exempel på vad som kallas bivalensprincipen. Då är ettdera av dessa två påståenden är sant redan idag. Eller med andra ord, det är förutbestämt om det blir ett sjöslag eller inte! Slutsatsen är ju absurd - den innebär egentligen att allt var förutbestämt vid Big Bang av rent logiska skäl.

Aristoteles drog inte deterministiska slutsatser av sitt exempel, men forskarna är inte överens om vad han såg som felet i resonemanget - om han förkastade bivalensprincipen för påståenden om framtiden eller inte. Min slutsats är i varje fall att den gängse respekten för "logikens lagar" är överdriven. De är inte inneboende i oss, eviga eller "a priori" (oberoende av all erfarenhet).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar